User Tools

Site Tools


3112--12509-pathak-la-gi

Pathak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12509
Tên thay thế 1998 FY117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9116963
Viễn điểm quỹ đạo 2.7046307
Độ lệch tâm 0.1717674
Chu kỳ quỹ đạo 1280.8500290
Độ bất thường trung bình 230.56928
Độ nghiêng quỹ đạo 3.81226
Kinh độ của điểm nút lên 270.32219
Acgumen của cận điểm 37.60881
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12509 Pathak (1998 FY117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12509 Pathak
3112--12509-pathak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)