User Tools

Site Tools


3113--12716-delft-la-gi

12716 Delft (tên chỉ định: 1991 GD8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 8 tháng 4 năm 1991. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Delft, Hà Lan.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12716 Delft
3113--12716-delft-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)