User Tools

Site Tools


3114--13222-ichikawakazuo-la-gi

Ichikawakazuo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 27 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13222
Tên thay thế 1997 OV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5631794
Viễn điểm quỹ đạo 2.8990624
Độ lệch tâm 0.0614918
Chu kỳ quỹ đạo 1648.5791583
Độ bất thường trung bình 257.57759
Độ nghiêng quỹ đạo 9.51082
Kinh độ của điểm nút lên 294.80768
Acgumen của cận điểm 261.77406
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13222 Ichikawakazuo (1997 OV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 7 năm 1997 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13222 Ichikawakazuo
3114--13222-ichikawakazuo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)