User Tools

Site Tools


3115--13520-f-licienrops-la-gi

13520 Félicienrops
Tên
Tên Félicienrops
Tên chỉ định 1990 VC6
Phát hiện
Người phát hiện E. W. Elst
Ngày phát hiện 15 tháng 11 năm 1990
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1687456
Bán trục lớn (a) 2.5898181 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1527977 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0268385 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.17 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.47203°
Kinh độ (Ω) 204.36326°
Acgumen (ω) 51.16826°
Độ bất thường trung bình (M) 233.70899°

13520 Félicienrops là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1522.3073206 ngày (4.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
3115--13520-f-licienrops-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)