User Tools

Site Tools


3116--13792-ku-ynskyj-la-gi

13792 Kuščynskyj
Tên
Tên Kuščynskyj
Tên chỉ định 1998 VG
Phát hiện
Ngày phát hiện 7 tháng 11 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1846178
Bán trục lớn (a) 3.1715118 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.5859943 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.7570293 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.65 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.80393°
Kinh độ (Ω) 56.17109°
Acgumen (ω) 355.13650°
Độ bất thường trung bình (M) 241.83758°

13792 Kuščynskyj là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2062.9937432 ngày (5.65 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
3116--13792-ku-ynskyj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)