User Tools

Site Tools


3117--14129-dibucci-la-gi

Dibucci
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14129
Tên thay thế 1998 QO95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0032651
Viễn điểm quỹ đạo 2.7236871
Độ lệch tâm 0.1524073
Chu kỳ quỹ đạo 1327.1659930
Độ bất thường trung bình 201.78060
Độ nghiêng quỹ đạo 6.95679
Kinh độ của điểm nút lên 206.18764
Acgumen của cận điểm 185.18498
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

14129 Dibucci (1998 QO95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14129 Dibucci
3117--14129-dibucci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)