User Tools

Site Tools


3118--14526-xenocrates-la-gi

Xenocrates
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14526
Đặt tên theo Xenocrates
Tên thay thế 1997 JT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8745059
Viễn điểm quỹ đạo 2.9456017
Độ lệch tâm 0.2222141
Chu kỳ quỹ đạo 1366.5908917
Độ bất thường trung bình 277.96615
Độ nghiêng quỹ đạo 2.87932
Kinh độ của điểm nút lên 70.50403
Acgumen của cận điểm 246.71191
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

14526 Xenocrates (1997 JT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14526 Xenocrates
3118--14526-xenocrates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)