User Tools

Site Tools


3119--15239-stenhammar-la-gi

Stenhammar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15239
Tên thay thế 1989 CR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8134708
Viễn điểm quỹ đạo 3.1519632
Độ lệch tâm 0.0567423
Chu kỳ quỹ đạo 1881.5531950
Độ bất thường trung bình 140.78708
Độ nghiêng quỹ đạo 9.07858
Kinh độ của điểm nút lên 247.35718
Acgumen của cận điểm 21.00466
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

15239 Stenhammar (1989 CR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15239 Stenhammar
3119--15239-stenhammar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)