User Tools

Site Tools


3120--15965-robertcox-la-gi

15965 Robertcox
Khám phá[1]
Khám phá bởi James M. Roe
Nơi khám phá Oaxaca, Mexico
Ngày khám phá 23 Feb 1998
Tên chỉ định
Tên thay thế 1998 DU7[1]
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 2011-02-08
Cận điểm quỹ đạo 408.083.485 km (2,72786961 AU)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Viễn điểm quỹ đạo 487.673.421 km (3,25989547 AU)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Bán trục lớn 447.878.453 km (2,99388254 AU)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Độ lệch tâm 0.088 852 16
Chu kỳ quỹ đạo 1892.1 days
(5.1803 năm)
Độ bất thường trung bình 243.526 013
Độ nghiêng quỹ đạo 12.223 402°
Kinh độ của điểm nút lên 90.748 565
Acgumen của cận điểm 345.361 433
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7[1]

15965 Robertcox là một tiểu hành tinh được đặt theo tên của Robert E. Cox (1917–1989).[1][3]

  1. ^ a ă â b “Minor Planet Center”. International Astronomical Union. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2011. 
  2. ^ Bowell, Edward. “Asteroid Orbital Elements Database”. Lowell Observatory. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2011. 
  3. ^ “Small-Body Database”. Jet Propulsion Laboratory. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2011. 
3120--15965-robertcox-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)