User Tools

Site Tools


3121--10952-vogelsberg-la-gi

10952 Vogelsberg là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1812.2509980 ngày (4.96 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
3121--10952-vogelsberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)