User Tools

Site Tools


3122--11107-hakkoda-la-gi

Hakkoda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11107
Tên thay thế 1995 UU4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6503059
Viễn điểm quỹ đạo 3.3424859
Độ lệch tâm 0.1155021
Chu kỳ quỹ đạo 1894.5113952
Độ bất thường trung bình 186.97150
Độ nghiêng quỹ đạo 9.63857
Kinh độ của điểm nút lên 230.28167
Acgumen của cận điểm 137.05095
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

11107 Hakkoda (1995 UU4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11107 Hakkoda
3122--11107-hakkoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)