User Tools

Site Tools


3123--11292-bunjisuzuki-la-gi

Bunjisuzuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11292
Tên thay thế 1991 RC28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7393579
Viễn điểm quỹ đạo 3.2431033
Độ lệch tâm 0.0842037
Chu kỳ quỹ đạo 1889.6146934
Độ bất thường trung bình 211.81583
Độ nghiêng quỹ đạo 12.78696
Kinh độ của điểm nút lên 155.50937
Acgumen của cận điểm 53.14640
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

11292 Bunjisuzuki (1991 RC28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1991 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11292 Bunjisuzuki
3123--11292-bunjisuzuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)