User Tools

Site Tools


3124--11504-kazo-la-gi

Kazo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11504
Tên thay thế 1990 BT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9213040
Viễn điểm quỹ đạo 2.6627882
Độ lệch tâm 0.1617516
Chu kỳ quỹ đạo 1267.4576001
Độ bất thường trung bình 141.85008
Độ nghiêng quỹ đạo 7.23693
Kinh độ của điểm nút lên 328.80856
Acgumen của cận điểm 98.84915
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11504 Kazo (1990 BT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1990 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11504 Kazo
3124--11504-kazo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)