User Tools

Site Tools


3125--11725-victoriahsu-la-gi

11725 Victoriahsu là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1720.7662017 ngày (4.71 năm).[1] Nó được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998.

Notes
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3125--11725-victoriahsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)