User Tools

Site Tools


3126--11930-osamu-la-gi

Osamu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11930
Tên thay thế 1993 CJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3147538
Viễn điểm quỹ đạo 2.8202190
Độ lệch tâm 0.0984358
Chu kỳ quỹ đạo 1502.6597704
Độ bất thường trung bình 265.55295
Độ nghiêng quỹ đạo 13.36932
Kinh độ của điểm nút lên 161.64635
Acgumen của cận điểm 345.76709
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11930 Osamu (1993 CJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1993 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama, Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11930 Osamu
3126--11930-osamu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)