User Tools

Site Tools


3127--12133-titulaer-la-gi

12133 Titulaer là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2030.2088307 ngày (5.56 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 và đặt tên theo tên nhà thiên văn học Hà Lan Chriet Titulaer.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3127--12133-titulaer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)