User Tools

Site Tools


3128--12511-patil-la-gi

Patil
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12511
Tên thay thế 1998 FQ121
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8696955
Viễn điểm quỹ đạo 2.7244535
Độ lệch tâm 0.1860536
Chu kỳ quỹ đạo 1271.6308379
Độ bất thường trung bình 237.65592
Độ nghiêng quỹ đạo 0.20490
Kinh độ của điểm nút lên 245.68732
Acgumen của cận điểm 54.17878
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12511 Patil (1998 FQ121) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12511 Patil
3128--12511-patil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)