User Tools

Site Tools


3129--12718-le-gentil-la-gi

Le Gentil
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12718
Đặt tên theo Guillaume Le Gentil
Tên thay thế 1991 LF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8774493
Viễn điểm quỹ đạo 2.6638985
Độ lệch tâm 0.1731753
Chu kỳ quỹ đạo 1249.7713960
Độ bất thường trung bình 254.66444
Độ nghiêng quỹ đạo 4.53549
Kinh độ của điểm nút lên 88.13714
Acgumen của cận điểm 268.71281
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12718 Le Gentil (1991 LF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12718 Le Gentil
3129--12718-le-gentil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)