User Tools

Site Tools


3131--13223-cenaceneri-la-gi

Cenaceneri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13223
Tên thay thế 1997 PQ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8482040
Viễn điểm quỹ đạo 2.6935146
Độ lệch tâm 0.1861213
Chu kỳ quỹ đạo 1249.9244403
Độ bất thường trung bình 35.88156
Độ nghiêng quỹ đạo 7.72087
Kinh độ của điểm nút lên 153.66894
Acgumen của cận điểm 200.33643
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

13223 Cenaceneri (1997 PQ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1997 bởi L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13223 Cenaceneri
3131--13223-cenaceneri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)