User Tools

Site Tools


3132--13793-laubernasconi-la-gi

Laubernasconi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13793
Tên thay thế 1998 VB4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4960724
Viễn điểm quỹ đạo 3.5392296
Độ lệch tâm 0.1728426
Chu kỳ quỹ đạo 1914.7053037
Độ bất thường trung bình 38.02361
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43893
Kinh độ của điểm nút lên 122.37729
Acgumen của cận điểm 178.95898
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

13793 Laubernasconi (1998 VB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13793 Laubernasconi
3132--13793-laubernasconi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)