User Tools

Site Tools


3133--14134-penkala-la-gi

Penkala
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14134
Tên thay thế 1998 RP42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2399616
Viễn điểm quỹ đạo 2.8612190
Độ lệch tâm 0.1217870
Chu kỳ quỹ đạo 1487.8511375
Độ bất thường trung bình 70.22752
Độ nghiêng quỹ đạo 4.47803
Kinh độ của điểm nút lên 265.48937
Acgumen của cận điểm 166.15486
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14134 Penkala (1998 RP42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14134 Penkala
3133--14134-penkala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)