User Tools

Site Tools


3135--14926-hoshide-la-gi

Hoshide
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14926
Tên thay thế 1994 VB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7828268
Viễn điểm quỹ đạo 2.8365878
Độ lệch tâm 0.2281157
Chu kỳ quỹ đạo 1282.1352510
Độ bất thường trung bình 346.56731
Độ nghiêng quỹ đạo 3.98629
Kinh độ của điểm nút lên 190.92239
Acgumen của cận điểm 161.20128
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14926 Hoshide (1994 VB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14926 Hoshide
3135--14926-hoshide-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)