User Tools

Site Tools


3136--15246-kumeta-la-gi

15246 Kumeta (tên chỉ định: 1989 VS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 2 tháng 11 năm 1989. Nó được đặt theo tên Yasutaka Kumeta, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15246 Kumeta
3136--15246-kumeta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)