User Tools

Site Tools


3137--15967-clairearmstrong-la-gi

Clairearmstrong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mark Armstrong
Nơi khám phá Rolvenden
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15967
Đặt tên theo Claire Armstrong
Tên thay thế 1998 DN20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8814499
Viễn điểm quỹ đạo 3.3982983
Độ lệch tâm 0.2872956
Chu kỳ quỹ đạo 1566.6545585
Độ bất thường trung bình 248.69040
Độ nghiêng quỹ đạo 12.21675
Kinh độ của điểm nút lên 123.59306
Acgumen của cận điểm 273.19774
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1194
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.50

15967 Clairearmstrong (1998 DN20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1998 bởi Mark Armstrong ở Rolvenden, Kent, United Kingdom.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15967 Clairearmstrong
3137--15967-clairearmstrong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)