User Tools

Site Tools


3138--10953-gerdatschira-la-gi

Gerdatschira
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10953
Tên thay thế 4276 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8122230
Viễn điểm quỹ đạo 2.6234032
Độ lệch tâm 0.1828784
Chu kỳ quỹ đạo 1206.3847511
Độ bất thường trung bình 248.50130
Độ nghiêng quỹ đạo 5.50813
Kinh độ của điểm nút lên 355.88129
Acgumen của cận điểm 255.21017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

10953 Gerdatschira (4276 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Gerda Tschira,người sáng lập bảo tàng Carl Bosch.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3138--10953-gerdatschira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)