User Tools

Site Tools


3139--11108-hachimantai-la-gi

Hachimantai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11108
Tên thay thế 1995 UJ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6621977
Viễn điểm quỹ đạo 3.3710583
Độ lệch tâm 0.1174922
Chu kỳ quỹ đạo 1913.7317376
Độ bất thường trung bình 185.20290
Độ nghiêng quỹ đạo 9.45466
Kinh độ của điểm nút lên 239.25241
Acgumen của cận điểm 110.79946
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

11108 Hachimantai (1995 UJ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11108 Hachimantai
3139--11108-hachimantai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)