User Tools

Site Tools


3140--11295-gustaflarsson-la-gi

11295 Gustaflarsson (tên chỉ định: 1992 EU28) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 8 tháng 3 năm 1992. Nó được đặt theo tên Carl Gustaf Larsson, a Swedish carpenter và poet.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
3140--11295-gustaflarsson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)