User Tools

Site Tools


3141--11506-toulouse-lautrec-la-gi

Toulouse-Lautrec
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11506
Đặt tên theo Henri de Toulouse-Lautrec
Tên thay thế 1990 ES1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2018239
Viễn điểm quỹ đạo 2.6732451
Độ lệch tâm 0.0967004
Chu kỳ quỹ đạo 1390.0313209
Độ bất thường trung bình 180.60179
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69881
Kinh độ của điểm nút lên 288.09734
Acgumen của cận điểm 352.58811
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11506 Toulouse-Lautrec (1990 ES1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11506 Toulouse-Lautrec
3141--11506-toulouse-lautrec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)