User Tools

Site Tools


3142--11726-edgerton-la-gi

Edgerton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Linderholm
Nơi khám phá Lime Creek
Ngày khám phá 1 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11726
Tên thay thế 1998 JA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6366932
Viễn điểm quỹ đạo 3.5304086
Độ lệch tâm 0.1449166
Chu kỳ quỹ đạo 1977.7669330
Độ bất thường trung bình 277.86733
Độ nghiêng quỹ đạo 8.10048
Kinh độ của điểm nút lên 143.64347
Acgumen của cận điểm 129.48457
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11726 Edgerton (1998 JA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 5 năm 1998 bởi R. Linderholm ở Lime Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11726 Edgerton
3142--11726-edgerton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)