User Tools

Site Tools


3143--11933-himuka-la-gi

Himuka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11933
Tên thay thế 1993 ES
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1513268
Viễn điểm quỹ đạo 3.1871590
Độ lệch tâm 0.1940311
Chu kỳ quỹ đạo 1592.8708763
Độ bất thường trung bình 139.89475
Độ nghiêng quỹ đạo 11.44407
Kinh độ của điểm nút lên 2.13848
Acgumen của cận điểm 225.83853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

11933 Himuka (1993 ES) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11933 Himuka
3143--11933-himuka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)