User Tools

Site Tools


3145--12326-shirasaki-la-gi

12326 Shirasaki (tên chỉ định: 1992 SF) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 21 tháng 9 năm 1992. Nó được đặt theo tên Shuichi Shirasaki, the finalist in a 1999 Japanese astronaut candidate selection process.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
3145--12326-shirasaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)