User Tools

Site Tools


3146--12512-split-la-gi

12512 Split (tên chỉ định: 1998 HW7) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Korado Korlević và M. Dusic ở Đài thiên văn Višnjan ở Višnjan, Croatia, ngày 21 tháng 4 năm 1998. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Split, Croatia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12512 Split
3146--12512-split-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)