User Tools

Site Tools


3148--13224-takamatsuda-la-gi

Takamatsuda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tomimaru Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13224
Tên thay thế 1997 PL5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1362982
Viễn điểm quỹ đạo 3.1944524
Độ lệch tâm 0.0091860
Chu kỳ quỹ đạo 2057.0092103
Độ bất thường trung bình 217.93073
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55504
Kinh độ của điểm nút lên 323.24617
Acgumen của cận điểm 118.59243
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

13224 Takamatsuda (1997 PL5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1997 bởi Tomimaru Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13224 Takamatsuda
3148--13224-takamatsuda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)