User Tools

Site Tools


3149--13531-weizs-cker-la-gi

13531 Weizsäcker là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1943.3637932 ngày (5.32 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991. Nó được đặt theo tên German physicist và philosopher Carl Friedrich von Weizsäcker.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008. 
3149--13531-weizs-cker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)