User Tools

Site Tools


3150--13798-cecchini-la-gi

Cecchini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá Pian dei Termini
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13798
Tên thay thế 1998 VK33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6436459
Viễn điểm quỹ đạo 3.1698805
Độ lệch tâm 0.0905190
Chu kỳ quỹ đạo 1810.1430461
Độ bất thường trung bình 105.52652
Độ nghiêng quỹ đạo 4.85283
Kinh độ của điểm nút lên 32.13372
Acgumen của cận điểm 239.32667
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

13798 Cecchini (1998 VK33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1998 bởi L. Tesi và A. Boattini ở Pian dei Termini.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13798 Cecchini
3150--13798-cecchini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)