User Tools

Site Tools


3151--14135-cynthialang-la-gi

Cynthialang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14135
Tên thay thế 1998 RZ62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9644541
Viễn điểm quỹ đạo 2.9382809
Độ lệch tâm 0.1986293
Chu kỳ quỹ đạo 1401.8807320
Độ bất thường trung bình 187.36678
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20023
Kinh độ của điểm nút lên 54.50296
Acgumen của cận điểm 298.12381
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

14135 Cynthialang (1998 RZ62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14135 Cynthialang
3151--14135-cynthialang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)