User Tools

Site Tools


3152--14535-kazuyukihanda-la-gi

Kazuyukihanda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Abe
Nơi khám phá Yatsuka
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14535
Tên thay thế 1997 RF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5955939
Viễn điểm quỹ đạo 3.8522583
Độ lệch tâm 0.1948966
Chu kỳ quỹ đạo 2114.3459429
Độ bất thường trung bình 202.77016
Độ nghiêng quỹ đạo 23.50583
Kinh độ của điểm nút lên 170.40019
Acgumen của cận điểm 298.52254
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

14535 Kazuyukihanda (1997 RF) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1997 bởi H. Abe ở Yatsuka.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14535 Kazuyukihanda
3152--14535-kazuyukihanda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)