User Tools

Site Tools


3153--14927-satoshi-la-gi

Satoshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14927
Tên thay thế 1994 VW6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8209233
Viễn điểm quỹ đạo 2.6860085
Độ lệch tâm 0.1919455
Chu kỳ quỹ đạo 1235.5915015
Độ bất thường trung bình 68.34635
Độ nghiêng quỹ đạo 7.12553
Kinh độ của điểm nút lên 68.60325
Acgumen của cận điểm 246.31717
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

14927 Satoshi (1994 VW6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14927 Satoshi
3153--14927-satoshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)