User Tools

Site Tools


3155--15599-richardlarson-la-gi

Richardlarson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15599
Tên thay thế 2000 GF99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1674358
Viễn điểm quỹ đạo 2.6660872
Độ lệch tâm 0.1031652
Chu kỳ quỹ đạo 1372.3002042
Độ bất thường trung bình 160.78878
Độ nghiêng quỹ đạo 3.65387
Kinh độ của điểm nút lên 250.24805
Acgumen của cận điểm 193.29489
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15599 Richardlarson (2000 GF99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15599 Richardlarson
3155--15599-richardlarson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)