User Tools

Site Tools


3156--15969-charlesgreen-la-gi

Charlesgreen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15969
Đặt tên theo Charles Green (nhà thiên văn học)
Tên thay thế 1998 EW11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9442629
Viễn điểm quỹ đạo 3.3781607
Độ lệch tâm 0.0686284
Chu kỳ quỹ đạo 2052.9521366
Độ bất thường trung bình 116.09983
Độ nghiêng quỹ đạo 8.61958
Kinh độ của điểm nút lên 132.46279
Acgumen của cận điểm 214.99547
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

15969 Charlesgreen (1998 EW11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15969 Charlesgreen
3156--15969-charlesgreen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)