User Tools

Site Tools


3157--10954-spiegel-la-gi

10954 Spiegel là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1847.0831658 ngày (5.06 năm).[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3157--10954-spiegel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)