User Tools

Site Tools


3158--11109-iwatesan-la-gi

Iwatesan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11109
Tên thay thế 1995 UG8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6838090
Viễn điểm quỹ đạo 3.0652702
Độ lệch tâm 0.0663517
Chu kỳ quỹ đạo 1780.1265779
Độ bất thường trung bình 280.07302
Độ nghiêng quỹ đạo 1.10786
Kinh độ của điểm nút lên 316.86158
Acgumen của cận điểm 6.36577
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11109 Iwatesan (1995 UG8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11109 Iwatesan
3158--11109-iwatesan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)