User Tools

Site Tools


3159--11296-denzen-la-gi

11296 Denzen (tên chỉ định: 1992 KA) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsutomu Seki ở Geisei Observatory ở Kōchi, Kōchi Prefecture, Nhật Bản, ngày 24 tháng 5 năm 1992. Nó được đặt theo tên Aoudou Denzen, a Japanese painter thuộc Edo period.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
3159--11296-denzen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)