User Tools

Site Tools


3160--11507-danpascu-la-gi

11507 Danpascu (tên chỉ định: 1990 OF) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 20 tháng 7 năm 1990. Nó được đặt theo tên Dan Pascu, một nhà thiên văn học ở Đài thiên văn Hải quân Hoa Kỳ.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
3160--11507-danpascu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)