User Tools

Site Tools


3161--11727-sweet-la-gi

Sweet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Near-Earth Asteroid Tracking Team (NEAT)
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 1 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11727
Tên thay thế 1998 JM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2652735
Viễn điểm quỹ đạo 2.4992041
Độ lệch tâm 0.0490989
Chu kỳ quỹ đạo 1343.0011009
Độ bất thường trung bình 112.45072
Độ nghiêng quỹ đạo 1.82325
Kinh độ của điểm nút lên 319.44354
Acgumen của cận điểm 57.15658
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11727 Sweet (1998 JM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 5 năm 1998 bởi Near-Earth Asteroid Tracking Team (NEAT) ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11727 Sweet
3161--11727-sweet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)