User Tools

Site Tools


3162--11941-archinal-la-gi

Archinal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11941
Tên thay thế 1993 KT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8535874
Viễn điểm quỹ đạo 2.0490708
Độ lệch tâm 0.0500898
Chu kỳ quỹ đạo 995.6213954
Độ bất thường trung bình 136.72369
Độ nghiêng quỹ đạo 25.10031
Kinh độ của điểm nút lên 77.52104
Acgumen của cận điểm 211.23548
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11941 Archinal (1993 KT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 23 tháng 5 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11941 Archinal
3162--11941-archinal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)