User Tools

Site Tools


3164--12722-petrarca-la-gi

Petrarca
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12722
Đặt tên theo Petrarch
Tên thay thế 1991 PT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9714765
Viễn điểm quỹ đạo 2.6474369
Độ lệch tâm 0.1463462
Chu kỳ quỹ đạo 1281.9266503
Độ bất thường trung bình 351.10149
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34133
Kinh độ của điểm nút lên 191.34200
Acgumen của cận điểm 38.66492
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12722 Petrarca (1991 PT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12722 Petrarca
3164--12722-petrarca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)