User Tools

Site Tools


3165--13533-junili-la-gi

Junili
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13533
Tên thay thế 1991 RJ11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7735136
Viễn điểm quỹ đạo 3.4862714
Độ lệch tâm 0.1138630
Chu kỳ quỹ đạo 2022.5187235
Độ bất thường trung bình 23.89217
Độ nghiêng quỹ đạo 2.42675
Kinh độ của điểm nút lên 105.78587
Acgumen của cận điểm 188.71185
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

13533 Junili (1991 RJ11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13533 Junili
3165--13533-junili-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)