User Tools

Site Tools


3167--14141-demeautis-la-gi

Demeautis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14141
Tên thay thế 1998 SR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8638669
Viễn điểm quỹ đạo 2.7749755
Độ lệch tâm 0.1964086
Chu kỳ quỹ đạo 1290.2321719
Độ bất thường trung bình 271.24992
Độ nghiêng quỹ đạo 4.55815
Kinh độ của điểm nút lên 95.83268
Acgumen của cận điểm 254.39463
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

14141 Demeautis (1998 SR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14141 Demeautis
3167--14141-demeautis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)