User Tools

Site Tools


3168--14537-t-n-nad-vltavou-la-gi

14537 Týn nad Vltavou là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1478.1387589 ngày (4.05 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3168--14537-t-n-nad-vltavou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)